دستکش ضد برق

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستکش عایق برق مارک Secura کلاس 00

 

 • دستکش عایق برق سکورا کلاس 00
 • دستکش عایق برق فشار ضعیف
 • جهت کار با برق خانگی 220 ولت
 • و برق 380 ولت سه فاز
 • حداکثر ولتاژ کاری 500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 2500 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005   
 • اورجینال و محصول کشور لهستان

 

قیمت: 25,400,000 ریال

دستکش عایق برق Secura کلاس 0

 

 • دستکش عایق برق سکورا کلاس 0
 • یک دستکش برق فشار ضعیف
 • حداکثر ولتاژ کاری 1000 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 5000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005   
 • اورجینال و محصول کشور لهستان

 

قیمت: 28,900,000 ریال

دستکش کار عایق برق مارک Secura کلاس 1

 

 • دستکش عایق برق سکورا کلاس 1
 • یک دستکش برق فشار قوی
 • حداکثر ولتاژ کاری 7500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 10,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005   
 • اورجینال و محصول کشور لهستان

 

قیمت: 35,600,000 ریال

دستکش عایق برق فشار قوی سکورا کلاس 2

 

 • دستکش عایق برق سکورا کلاس 2
 • یک دستکش عایق برق فشار قوی 
 • حداکثر ولتاژ کاری 17,000 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 20,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005   
 • اورجینال و محصول کشور لهستان

 

قیمت: 37,900,000 ریال

دستکش کار عایق برق مارک Secura کلاس 3

 

 • دستکش عایق برق سکورا کلاس 3
 • یک دستکش عایق برق فشار قوی 
 • حداکثر ولتاژ کاری 26,500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 30,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903 :2003+AC2:2005   
 • اورجینال و محصول کشور لهستان

 

قیمت: 47,200,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 00 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 00
 • یک دستکش برق فشار ضعیف
 • جهت کار با برق خانگی 220 ولت
 • و برق 380 ولت سه فاز
 • حداکثر ولتاژ کاری 500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 2500 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002   
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 27,000,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 0 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 0
 • یک دستکش برق فشار ضعیف
 • حداکثر ولتاژ کاری 1000 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 5000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002   
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 30,300,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 1 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 1
 • یک دستکش برق فشار قوی
 • حداکثر ولتاژ کاری 7500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 10,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002   
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 37,900,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 2 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 2
 • یک دستکش عایق برق فشار قوی 
 • حداکثر ولتاژ کاری 17,000 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 20,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002 
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 42,200,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 3 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 3
 • یک دستکش عایق برق فشار قوی 
 • حداکثر ولتاژ کاری 26,500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 30,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002   
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 50,500,000 ریال

دستکش عایق برق کلاس 4 رجلتکس

 

 • دستکش عایق برق رجلتکس کلاس 4
 • یک دستکش عایق برق فشار قوی 
 • حداکثر ولتاژ کاری 36,500 ولت
 • حداکثر ولتاژ تست 40,000 ولت
 • بطول 36 سانت و تک سایز 10
 • دارای بسته بندی تک سلفون پلمپ
 • استاندارد EN 60903:2003 IEC 60903:2002 
 • اورجینال و محصول کشور فرانسه

 

قیمت: 89,000,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید